Oris%20web%20materials-10
73806760
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
resepsjonen@oris-munkegata.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

For henvisere

1471512557341_MaxSize_w-1000_h-1000_Save
Vi mottar henvisninger for oralkirurgi og implantatbehandling per post.

Dersom tilgjenglig kan følgende legges ved henvisningen til oss

Røntgenbilder, ev. digitale bilder på CD
Kliniske foto
Studiemodeller ved implantatbehandling
Journalutskrifter, når det skal søkes trygdekontoret om støtte

Ved implantatbehandling for periodontalt involverte tenner er det viktig å dokumentere når tenner eventuelt ble ekstrahert for at det skal gi grunnlag for søknad til trygden. Refusjon kan ytes for tenner som er ekstrahert pga periodontitt etter 1. mai 2002.

Ønsker henvisende tannlege å selv utføre implantprotetikken, vennligst beskriv hvilket implantatsystem som ønskes brukt for kirurgien (Nobel Biocare eller ITI Straumann).

Er det mistanke om slimhinnedysplasi eller malignitet, husk også å ring oss for å bekrefte timen.